SHaZ 17
Přidal/a dusan dne March 03 2013 14:15:18

Ve dnech 22-24 března se bude konat v Čimelicích Soustředění Hasičů a Záchranářů.
Účastníci soustředění budou ubytováni ve sportovní hale, stravování je objednáno v jídelně "U Hlavínů".
Nad cvičením vzal záštitu p. Senátor Krejča.
Ministr zahraničních věcí p. K. Schwarzenberg pro cvičení pronajal některé nemovitosti.
Velký dík také patří starostovi OU Čimelice p. Pánkovi a zastupitelům.
Dne 28.2.2013 byl ukončen příjem přihlášek.
Dále se pracuje na přípravách událostí.