Nový systém informování členů Zásahové Jednotky obce o konaných akcích
Přidal/a hatex dne February 07 2010 13:04:00
Od 7.12.2009 bude na těchto stránkách minimálně čtrnáct dní před konanou akcí vyvěšen plakát kde se členové dozví potřebné informace. Na nečtení těchto zpráv NEBUDE brán zřetel !
Bude se jednat o zprávy pro ZÁSAHOVOU JEDNOTKU.